Ehliyet Sınav Soruları-1

Sürücü adayları için geçmişte çıkmış ehliyet sınavı soruları ve cevapları ile ilgili derlediğimiz çalışma sorularının ilkini  aşağıda bulabilirsiniz.

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 2.Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

OB) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

YC) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

OD) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

Soru 3.Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

OA) Omuzuna

OB) Omurgasına

YC) Ayak tabanına

OD) Karın boşluğuna

Soru 4.I- Atardamar kanamaları

II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

YA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 5.Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

OA) Sinir sisteminde

YB) Dolaşım sisteminde

OC) Sindirim sisteminde

OD) Solunum sisteminde

Soru 6.Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

YA) Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi

OB) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

OC) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

OD) Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Soru 7.Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

OA) Trafik

OB) Girişim

YC) İlk yardım

OD) Yöntem

Soru 8.Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

OA) Kollarının baş hizasında durmasına

OB) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

OC) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

YD) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Soru 9.Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

YA) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

OB) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra

OC) Hiçbir müdahale yapılmadan önce

OD) Yakınları geldikten sonra

Soru 10.I- Her zaman tedbirli olmak

II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 11.Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Tıbbi yardım istenmesi

OB) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi

YC) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi

OD) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

OA) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi

OB) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi

OC) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması

YD) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

Soru 13.• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Trafik kazalarının azaltılması

YB) Temel yaşam desteğinin sağlanması

OC) Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi

OD) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması

Soru 14.Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

OA) Şekerli su içirilmeli

OB) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli

OC) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı

YD) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

Soru 15.Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

OA) Solunum güçlüğü olanlarda

YB) Boyun omurlarında hasar olanlarda

OC) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda

OD) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

Soru 16.Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

YA) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

OB) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek

OC) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak

OD) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

Soru 17.Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

OA) Kavşağa

YB) Köprüye

OC) Tali yola

OD) Demir yoluna

Soru 18.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

OA) Demir yolu alt geçidine

OB) Demir yolu üst geçidine

OC) Kontrollü demir yolu geçidine

YD) Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 20.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 21.Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

OA) Geri gitmeyi

OB) Sola dönmeyi

YC) U dönüşü yapmayı

OD) Ada etrafında dönmeyi

Soru 22.Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

YA) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi

OB) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması

OC) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması

OD) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Soru 23.Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

OA) Taşıma sınırını

YB) Sınırlı yükseklik gabarisini

OC) Geçme yasağını

OD) Dingil ağırlığını

Soru 24.Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

OA) 10

OB) 20

OC) 30

YD) 40

Soru 25.Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

OA) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi

OB) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

YC) Geniş kavisle dönülmesi

OD) Dar kavisle dönülmesi

Soru 26.Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 27.Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

YA) 50

OB) 70

OC) 80

OD) 90

Soru 28.Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

OA) Otobüslerde

OB) Minibüslerde

OC) Otomobillerde

YD) Motosikletlerde

Soru 29.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

OA) 1

YB) 2

OC) 3

OD) 4

Soru 30.Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

OA) 1 – 2 – 3

OB) 2 – 1 – 3

OC) 3 – 1 – 2

YD) 3 – 2 – 1

Soru 31.Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 32.Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

YA) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

OB) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi

OC) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması

OD) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Soru 33.Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 34.Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

OA) Sis ışıklarını

OB) Park ışıklarını

YC) Yakını gösteren ışıkları

OD) Uzağı gösteren ışıkları

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

OA) Motosiklet

YB) İtfaiye aracı

OC) Tarım traktörü

OD) Toplu taşıma aracı

Soru 36.Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

OA) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.

OB) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.

YC) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

OD) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 37.Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

OA) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak

YB) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek

OC) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

OD) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

Soru 38.Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

OA) Trafik suçu

OB) Trafik terörü

OC) Trafik kusuru

YD) Trafikten men

Soru 39.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

OA) 1

YB) 2

OC) 3

OD) 4

Soru 40.Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

OA) Hızın artırılması gerektiğini

OB) Sağa ve sola dönülemeyeceğini

YC) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

OD) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 41.Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

YA) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi

OB) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

OC) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

OD) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Soru 42.Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

OA) Kasko poliçesi

OB) Yağ değişim kartı

YC) Araç tescil belgesi

OD) Periyodik bakım kartı

Soru 43.Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

OA) Dinç ve zinde olma

YB) Reflekslerinde zayıflama

OC) Manevra kabiliyetinde artma

OD) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Soru 44.Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

YA) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması

OB) Aracını kullandığı yolun bozuk olması

OC) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

OD) Aracının arıza yapması

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

OA) Kendini üstün görmek

OB) Kendi kendine kurallar koymak

YC) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

OD) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 46.Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

YA) Dur işareti

OB) Geç işareti

OC) Yavaşlatma işareti

OD) Hızlandırma işareti

Soru 47.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

OA) Araçların takip mesafesine uyması

OB) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

YC) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi

OD) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Soru 48.Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

OA) Sarı

YB) Yeşil

OC) Kırmızı

OD) Kırmızı ile birlikte sarı

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

OA) Frenlerin ayarsız olması

OB) Rölanti ayarının bozulması

OC) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması

YD) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi

Soru 50.Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

YA) İki çizgisi arasında

OB) Alt çizgisinden aşağıda

OC) Üst çizgisinden yukarıda

OD) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

Soru 51.Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

OA) Motordaki yağ seviyesi

OB) Ateşleme sistemindeki ilgili buji

YC) Sigorta panelindeki ilgili sigorta

OD) Yakıt deposundaki yakıt seviyesi

Soru 52.Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

OA) Alternatör

YB) Motor

OC) Diferansiyel

OD) Vites kutusu

Soru 53.Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Fren sistemi

OB) Marş sistemi

OC) Ateşleme sistemi

OD) Süspansiyon sistemi

Soru 54.Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

OA) Şarj sistemi

OB) Soğutma sistemi

YC) Süspansiyon sistemi

OD) Direksiyon sistemi

Soru 55.Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

OA) Marş sistemi

OB) Yakıt sistemi

OC) Ateşleme sistemi

YD) Direksiyon sistemi

Soru 56.Aracın gösterge panelinde bulunan “devir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) km/saat cinsinden aracın hızını

OB) Aracın katettiği toplam kilometreyi

YC) dev/dak cinsinden motorun devrini

OD) Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu

Soru 57.Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

YA) Alternatörün şarj etmediğini

OB) Emniyet kemerinin takılmadığını

OC) Motor yağ basıncının düştüğünü

OD) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Soru 58.I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 59.Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

YA) Boş

OB) 1. vites

OC) 2. vites

OD) 3. vites

Soru 60.I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

OA) I – II – III – IV – V

OB) II – III – I – IV – V

OC) III – II – IV – V – I

YD) V – I – IV – II – III

Yorumlar

Bir Yorum Yazın