Ehliyet Sınav Soruları-2

Sürücü adayları için geçmişte çıkmış ehliyet sınavı soruları ve cevapları ile ilgili derlediğimiz çalışma sorularının 2’ncisini aşağıda bulabilirsiniz.

Soru 1.I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

YC) I ve III

OD) I, II ve III

Soru 2.Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

OA) İyi bir sürücü olmak

OB) Trafik görevlisi olmak

OC) Sağlık personeli olmak

YD) Sakin ve tedbirli olmak

Soru 3.İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

OA) Sinir sistemi

OB) Dolaşım sistemi

OC) Solunum sistemi

YD) Sindirim sistemi

Soru 4.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

OA) Çenenin kasılması

OB) Vücudun kasılması

YC) Dilin geriye kaçması

OD) Baş-çene pozisyonu verilmesi

Soru 5.Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “BakDinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

YA) Bak

OB) Dinle

OC) Hisset

OD) Dinle – Hisset

Soru 6.Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

OA) Tıbbi yardım istenmesi

OB) Yaralının hemen araçtan çıkarılması

OC) Yaralının hemen hastaneye taşınması

YD) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

Soru 7.“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

OB) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

YC) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

OD) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

Soru 8.Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

YA) Kalbi duran

OB) Kalbi düzensiz çalışan

OC) Solunum sayısı azalan

OD) Solunumu düzensiz olan

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

OA) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

OB) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

OC) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

YD) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

Soru 10.El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

OA) Sıcak su ile yıkanması

OB) Kanayan yere merhem sürülmesi

YC) Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması

OD) Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

Soru 11.Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

OA) Sindirime yardımcı olmak

OB) Vücut sıcaklığını düşürmek

OC) Solunumun düzenli olmasını sağlamak

YD) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

OA) Bayılma

OB) Beyin kanaması

YC) Yüzün kızarması

OD) Aşırı dozda alkol alımı

Soru 13.Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

OA) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

YB) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

OC) Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak

OD) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

Soru 14.• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

YA) Baş

OB) Karın

OC) Göğüs

OD) Omurga

Soru 15.Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Üzerine bastırılarak yürütülür.

OB) Oturtularak atelle tespit edilir.

YC) Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.

OD) Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.

Soru 16.Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

YA) Boynuna boyunluk takıldıktan sonra

OB) Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra

OC) Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra

OD) Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

OA) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

OB) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

OC) Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak

YD) Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

Soru 18.Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

YA) Asabi

OB) Saygılı

OC) Hoş görülü

OD) Bencil olmayan

Soru 19.Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

OA) Sağlık Bakanlığı

OB) İçişleri Bakanlığı

YC) Kültür ve Turizm Bakanlığı

OD) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Soru 20.Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

OA) Geçiş yolu

YB) Geçiş hakkı

OC) Geçiş kolaylığı

OD) Geçiş üstünlüğü

Soru 21.Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

OA) Viraj

OB) Gabari

OC) Platform

YD) Tehlikeli eğim

Soru 22.Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

OA) Otobüs

YB) Otomobil

OC) Kamyon

OD) Kamyonet

Soru 23.I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 24.Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 25.Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

YA) Durmadan dikkatli geçmeli

OB) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

OC) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

OD) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

Soru 26.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Yolu kontrol etmesi

OB) Aracını yavaşlatması

YC) Takip mesafesini azaltması

OD) O bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 27.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

YA) Okul geçidine

OB) Yürüyüş yoluna

OC) Gençlik kampına

OD) Alt veya üst geçitlere

Soru 28.Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 29.Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

OA) 70 metreden sonra yolun daralacağını

OB) 70 metreden sonra park alanı olduğunu

OC) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

YD) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 30.Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 31.Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 32.Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

OA) Sadece para cezası verilir.

OB) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

OC) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.

YD) İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Soru 33.Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

OA) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı

OB) Diğer şeride geçilemeyeceği

YC) Öndeki aracın geçilebileceği

OD) İki yönlü kara yolu olduğu

Soru 34.Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

OA) 1

YB) 2

OC) 3

OD) 1 ve 3

Soru 35.Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 36.Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

OA) Çok dikkatli olduğu

OB) Çok tecrübeli olduğu

YC) Trafik kuralına uymadığı

OD) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Soru 37.Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması

YB) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

OC) Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi

OD) Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması

Soru 38.Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

OA) 1 – 2 – 3 – 4

OB) 1 – 4 – 2 – 3

YC) 2 – 4 – 1 – 3

OD) 4 – 2 – 1 – 3

Soru 39.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

YA) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi

OB) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

OC) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi

OD) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Soru 40.Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

OA) U dönüşü yapmalı

YB) 1 numaralı araca yol vermeli

OC) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

OD) 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 41.Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

OA) 5

OB) 10

YC) 15

OD) 20

Soru 42.Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

OA) Sis ışıklarını

OB) Acil uyarı ışıklarını

OC) Uzağı gösteren ışıkları

YD) Yakını gösteren ışıkları

Soru 43.Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

YA) Gabarinin aşılması

OB) Araç dengesinin korunması

OC) Trafik güvenliğinin dikkate alınması

OD) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

Soru 44.I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 45.Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

YA) Zorunlu mali sorumluluk sigortası

OB) Koltuk ferdi kaza sigortası

OC) Kasko sigortası

OD) Aracın bakımı

Soru 46.Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

OA) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması

YB) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi

OC) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi

OD) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

Soru 47.I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 48.Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

OA) Batı

OB) Doğu

YC) Güney

OD) Kuzey

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

YA) El freni

OB) Motor freni

OC) Egzoz freni

OD) Kompresyon freni

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

OA) Alaşımlı jant

YB) Hava yastığı

OC) Açılabilir tavan

OD) Elektrikli koltuk

Soru 51.Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

OA) Emme zamanı

OB) Sıkıştırma zamanı

OC) Ateşleme zamanı

YD) Egzoz zamanı

Soru 52.Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

OA) Kilometre saati

YB) Kontak anahtarı

OC) Hava yastığı ikaz ışığı

OD) El freni çekili ikaz ışığı

Soru 53.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

OA) Motor rölanti devrinin yüksek olması

OB) Yağlama sisteminin görev yapamaması

YC) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması

OD) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

Soru 54.Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

OA) Yağ seviyesi kontrolü

YB) Hava filtresi kontrolü

OC) Yağ kaçağı kontrolü

OD) Yağ rengi kontrolü

Soru 55.Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

OA) Farların

OB) Jantların

OC) Aynaların

YD) Araç lastiklerinin

Soru 56.Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

YA) Aynı

OB) Daha büyük

OC) Daha küçük

OD) Önemli değildir.

Soru 57.Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

OA) Asit

OB) Saf su

YC) Antifriz

OD) Motor yağı

Soru 58.Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

OA) Altında

YB) Üzerinde

OC) Ortasında

OD) Hizasında

Soru 59.Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 60.• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

OA) Çevre kirliliğinin azalması

OB) Sürüş konforunun artması

YC) Aracın fazla yakıt yakması

OD) Trafik yoğunluğunun azalması

 

Yorumlar

Bir Yorum Yazın